Şedinţa operativă din 09.01.2023

  Astăzi, 09 ianuarie 2023, ora 11:15, s-a desfășurat on line ședința operativă a subdiviziunilor Preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de pretorul Sinilga Școlnic.

    În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:

  1. Raport de activitate a Direcţiei asistenţă socială pentru anul 2022;
  2. Prezentarea sintezei operative;
  3. Informația cu privire la activitățile de salubrizare/deszăpezire din sector în perioada 02-08 ianuarie 2023;
  4. Combaterea comerțului ilicit.