Ședința operativă din 07 septembrie 2020

Luni, data de 07 septembrie 2020, la ora 11.00, s-a desfășurat ședința operativă online a subdiviziunilor Preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic. 

În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi: 

  • Efectuarea lucrărilor de salubrizare, amenajare și dezinfectare a sectorului.
  • Avertizarea și sancționarea proprietarilor întreprinderilor, agenților economici din sector care nu-și îndeplinesc obligațiile la capitolul salubrizare prin întocmirea proceselor-verbale.
  • Evacuarea șurilor, garajelor metalice, hulubăriilor și a tuturor construcțiilor neautorizate din sector.
  • Inițierea măsurilor  de prevenire și protecție  de viroze și coronavirusului atât în instituțiile de învățământ, cât și în toate întreprinderile și  instituțiile  sectorului.
  • Identificarea şi defrişarea copacilor uscaţi, inclusiv la solicitarea locatarilor şi gestionarilor fondului locativ.
  • Identificarea adreselor cu ambrozie și nimicirea ei.
  • Inventarierea tuturor şantierelor de construcţie, legalitatea lor și starea sanitară.
  • Pregătirea către noul sezon de încălzire 2020-2021.
  • Informație privind nivelul de pregătire a instituțiilor de învățământ către noul an de studii în condițiile pandemiei.
  • Monitorizarea lucrărilor de renovare la pasajul subteran din str. Alecu Russo.