Ședința operativă din 07.02.2022

   Astăzi, 07 februarie, ora 1100, s-a desfășurat online ședința operativă a subdiviziunilor Preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de pretorul Sinilga Școlnic.

    În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:

  1. Raport privind acordarea sprijinului financiar în cadrul serviciului social de sprijin pentru familii cu copii în anul 2021
  2. Prezentarea sintezei operative
  3. Raportul vicepretorului de ramură cu privire la activitatea săptămânală
  4. Lucrări de deszăpezire și salubrizare
  5. Combaterea comerțului neautorizat
  6. Colectarea și depozitarea decorațiunilor de sărbători
  7. Evaluarea trimestrială, anuală și stabilirea obiectivelor individuale