Ședința operativă din 03 august 2020

Luni, data de 03 august 2020, la ora 11.00, s-a desfășurat ședința operativă online a subdiviziunilor Preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic.

În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:
1. Efectuarea lucrărilor de salubrizare, amenajare și dezinfectare a sectorului.
2. Avertizarea și sancționarea proprietarilor întreprinderilor, agenților economici din sector care nu-și îndeplinesc obligațiile la capitolul salubrizării prin întocmirea proceselor verbale.

3. Evacuarea șurelor, garajelor metalice, hulubăriilor și a tuturor construcțiilor neautorizate din sector.

4. Întreprinderea măsurilor  de prevenire și protecție  de viroze și coronovirusului cât în instituțiile de învățământ, atât și în toate întreprinderile și  instituțiile  a sectorului.

5. Identificarea şi defrişarea copacilor uscaţi, inclusiv la solicitarea locatarilor şi gestionarilor fondului locativ.

6. Identificarea adreselor cu ambrozie și nimicirea ei.

7. Inventarierea tuturor şantierelor de construcţie, legalitatea lor și starea sanitară.

8. Monitorizarea lucrărilor de renovare a pasajului subteran din str. Alecu Russo.