Ședința operativă din 01 iunie 2020

Luni, data de 01 iunie 2020, la ora 11.00, s-a desfășurat ședința operativă online a subdiviziunilor Preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic.

În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:
1. Efectuarea lucrărilor de salubrizare, amenajare și dezinfectare a sectorului.
2. Avertizarea și sancționarea proprietarilor întreprinderilor, agenților economici din sector care nu-și îndeplinesc obligațiile la capitolul salubrizării prin întocmirea proceselor verbale.

3. Evacuarea șurelor, garajelor metalice, hulubăriilor și a tuturor construcțiilor neautorizate din sector.

4. Efectuarea măsurilor  de prevenire și protecție  de viroze și coronovirusului cât în instituțiile de învățământ, atât și în toate întreprinderile și  instituțiile  a sectorului.

5. Identificarea şi defrișarea copacilor uscaţi, inclusiv la solicitarea locatarilor şi gestionarilor fondului locativ.

6. Identificarea adreselor cu ambrozie și nimicirea ei.

7. Inventarierea tuturor şantierelor de construcţie, legalitatea lor și starea sanitară.

8. Inspectarea șantierilor de construcție din sector în vederea respectării cerințelor Planului general de organizare a șantierului (salubrizarea terenului adiacent, organizarea căilor de acces).