Ședința operativă din 01.11.2021

Astăzi, 01 noiembrie, ora 1100, s-a desfășurat online ședința operativă a subdiviziunilor Preturii sectorului Ciocana şi serviciilor publice din teritoriu, condusă de pretorul Sinilga Școlnic.

În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:

  1. Campania de salubrizare de toamnă „Marea curățenie”, desfășurare și monitorizare
  2. Întocmirea proceselor-verbale
  3. Prezentarea sintezei operative
  4. Evoluția proiectelor în desfășurare
  5. Defrișarea și evacuarea arborilor uscați, evacuarea frunzișului
  6. Combaterea comerțului stradal ilicit
  7. Inspectarea sectorului în zilele sanitare (marți, vineri)
  8. Executarea dispozițiilor pretorului referitor la demontări și demolări
  9. Alte chestiuni curente
  10. Informația referitor la examinarea petițiilor parvenite în Pretura sectorului Ciocana pe perioada ianuarie - octombrie 2021