Ședința Grupului de lucru privind combaterea comerțului neautorizat

La data de 18 septembrie 2019, în incinta Preturii sectorului Ciocana a avut loc ședința Grupului de lucru pentru combaterea comerțului neautorizat.

Comerțul în sector este relamentat de prevederile Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în mun.Chișinău, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.10/2 din 09 octombrie 2017.

Membrii Grupului de lucru au înaintat propuneri referitoare la eficientizarea acțiunilor de combatere a comerțului neautorizat stradal în sectorul Ciocana.

ATENȚIONĂM, toți locuitorii să nu procure produse alimentare fără acte de proveniență și în locuri neautorizate, iar vânzătorii să desfășoare activitatea de comerț conform normelor legislației în vigoare.