Ședința grupului de lucru din 27 martie 2023

  Potrivit prevederilor Dispoziției Pretorului sectorului Ciocana nr. 01-5/17 din 22.02.2023 „Cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru examinarea listelor beneficiarilor de ajutor social”, la 27 martie membrii acestui grup s-au întrunit în ședință, în cadrul căreia s-a discutat referitor la cele 15 persoane, care la moment efectuează activități de interes comunitar, lista fiind prezentată lunar de către Direcția asistență socială Ciocana.

altele

marți / 05 decembrie,2023
vineri / 01 decembrie,2023
luni / 04 decembrie,2023
vineri / 01 decembrie,2023