Ședința gestionarilor fondului locativ din data de 25.10.2019

          Astăzi, 25 octombrie 2019, ora 1000, în incinta Preturii sectorului Ciocana, a avut loc şedinţa de lucru cu gestionarii fondului locativ, condusă de Ilie Țurcan, vicepretor al sectorului Ciocana, cu următoarea ordine de zi:

          1. Totalurile de pregătire a fondului locativ către sezonul rece -2019-2020 și conectarea lui la agent termic.

          2.Îndeplinirea lucrărilor de conservare a energiei termice la blocurile locative.

          3.Îndeplinirea lucrărilor de evacuare a frunzișului și vegetației din adiacentul blocurilor locative.

          4.Neadmiterea arderii frunzișului și vegetației de către lucrătorii de igienă și locuitorii blocurilor.

          5. Achitarea impozitului pe venitul obținut de pe proprietatea imobiliară dată în chirie.

          6.Obligațiunea întocmirii dării de seamă.

          7.Diverse.

Deasemenea la ședință au participat reprezentanții Direcției Deservire Fiscală Râșcani, serviciile municipal specializate Î.M. Regia „Autosalubritate”, Î.M. Regia „Exdrupo”, Î.M. „Lumteh” și S.A. „Termoelectrica”.