Şedinţă de lucru сu privire la organizarea şi desfășurarea concursului Tineri, Veseli, Creativi

Astăzi 21 mai 2020 în incita Preturii sectorului Ciocana a avut loc  şedinţa сu privire la  organizarea şi desfăşurarea concursului “Tineri, Veseli, Creativi”, care are drept scop valorificarea şi promovarea potenţialului creator al tinerei generaţii.

La şedinţă au participat funcţionarii  Secţiei cultură, tineret şi sport, reprezentanţi ai  organizaţiilor de tineret din sector şi  Fundaţiei “ODDS& POWER”. În cadrul  şedinţei s-a constituit Grupul de lucru  care va monitoriza pregătirea şi participarea echipelor în concurs.

Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ŞCOLNIC, apreciază colaborarea permanentă  şi fructuoasă între administraţia publică locală şi organizaţiile  de tineret din  teritoriu, care îşi consolidează  eficient eforturile pentru a susţine ideile şi acţiunile interesante ale tinerilor întru binele comunităţii.