Ședința de lucru privind alimentația copiilor în instituțiile de învățământ din sector

       La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga SCOLNIC, a fost constituit Grupul de lucru, în componenţa căruia au intrat reprezentanți ai Preturii sectorului Ciocana, Centrului de Sănătate Publică Chişinău, Direcţiei educaţie, tineret şi sport, Direcţiei municipale pentru siguranţa alimentelor, care au vizitat, în perioada 20.11.2019 - 20.12.2019, 13 instituţii de educaţie timpurie din sector.

       Rezultatele verificărilor au fost discutate în cadrul şedinţei de lucru din data de 23 ianuarie 2020. În procesul de evaluare a organizării şi desfăşurării alimentaţiei copiilor au fost constatate atât rezultate pozitive (depozitele instituţiilor dispun de rezerve suficiente de produse alimentare, care se păstrează conform cerinţelor sanitare stabilite, personalul este asigurat cu echipament corespunzător, majoritatea blocurilor alimentare sunt reparate), cât şi negative (nerespectarea meniului model și normelor naturale, livrarea de către unii furnizori a produselor necalitative, insuficienţă de personal calificat angajat în activitatea cantinelor etc.).

      Concomitent, a fost adordat subiectul gestionării (salubrizării) nesatisfăcătoare a teritoriilor adiacente instituţiilor de învăţământ.

      Managerii instituţiilor au expus problemele cu care se confruntă în activitatea sa şi au solicitat susţinere şi implicarea preturii în soluţionarea acestora. În contextul dat, au fost stabilite acţiuni commune, care urmează să fie întreprinse în scopul asigurării procesului de alimentaţie a copiilor în instituţiile de învăţământ eficient şi corelat la cerinţele cadrului normativ în vigoare.