Ședință de lucru cu privire la restricționarea accesului pe bd.Mircea cel Bătrân

Astăzi, 18.05.2020, ora 13:30, în sala de şedinţă a Preturii sectorului Ciocana  s-a desfășurat şedinţa de lucru, condusă de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC.

La şedinţă au participat reprezenţanţii ai Direcţiei Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie, Inspectoratului Naţional de Securitate Publică, Inspectoratului de Poliție Ciocana şi funcţionari ai Preturii.

În cadrul şedinţei a fost abordată problema restricţionării accesului maşinilor de mare tonaj pe bd. Mircea cel Bătrîn, în urma solicitărilor parvenite din partea persoanelor fizice şi juridice din sector, privind nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră, precum şi staţionarea unităţilor de transport ce împiedică menţinerea în ordine sanitară cît şi exploatarea corectă a părţii carosabile.

La finele şedinţei s-a decis urgentarea instalării de către ÎM Regia ,,Exdrupo” a indicatoarelor de semnalizare rutieră, ce ar restricţiona staţionarea automobilelor de mare tonaj pe bd. Mircea cel Bătrân.