Ședința de lucru cu Gestionarii fondului locativ

Astăzi, 02 august 2019, ora 1000, în incinta Preturii sectorului Ciocana, a avut loc ședința de lucru cu gestionarii fondului locativ, cu următoarea ordine de zi:

1. Pregătirea fondului locativ către sezonul rece -2019-2020.

2.Întreprinderea măsurilor la blocurile locative cu deficiențe tehnice în sistemul  de încălzire

3.Reparația acoperișurilor blocurilor locative.

4.Salubrizarea blocurilor locative, cosirea și evacuarea vegetației (ambroziei).

5. Lucrul cu populația la compartimentul achitării serviciilor  comunale.

6.Evaluarea stării tehnice a blocurilor locative.

7.Înlăturarea blocajului căilor de acces în blocurile gestionate (cămine), care pun în pericol securitatea locatarilor în caz de incendiu, cutremur, etc..     

 8.Diverse.