Ședința de lucru cu Gestionarii fondului locativ din data de 20.02.2020

         La data de 20.02.2020, ora 11.00, în cadrul Preturii sectorului Ciocana,  s-a desfășurat ședința de lucru  cu gestionarii fondului locativ din sector,  cu participarea pretorului, vicepretorul sectorului Ciocana, , reprezentanților  S.A. „Termoelectrica” , S.A. „Apă-Canal Chișinău”, Secția prevenție al Detașamentului Salvatori și Pompieri Ciocana, Inspectoratul de Poliție Ciocana, colaboratorii preturii cu următoarea ordine de zi:

  • Modul de efectuare a calculului la agentul termic pentru luna ianuarie 2020.
  • Cu privire la modalitatea încheierii contractelor directe între prestatorul de    servicii S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi consumatorul final (proprietarii   apartamentelor) şi rolul gestionarului fondului locativ. Cota-parte la apă inclusă în bonurile de plată la consumatorii finali care au apometre   verificate.
  • Lucrul cu populația pentru neadmiterea folosirii buteliilor cu gaz lichefiat.
  • Intensificarea lucrărilor de salubrizare şi amenajare  a terenurilor adiacente blocurilor locative din sector (garduri de la grădini, mese, materiale de construcție,  crengi, brazi, vegetație uscată etc).
  • Diverse.

      De asemenea, gestionarii fondului locativ au înaintat diverse întrebări reprezentanților prestatori de servicii pe problemele cu care se confrunt în activitatea lor. Astfel, reprezentanții SA „Apă - Canal Chișinău” au informat gestionarii fondului locativ despre modalitatea  încheierii contractelor directe cu consumatorii finali.