Ședința de lucru cu agenții economici din str.Voluntarilor nr.15 din data de 22.01.2020

        La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ŞCOLNIC, în contextul campaniei de salubrizare în sector, pe data de 21.01.2020 a avut loc o întrunire a reprezentaților Preturii sectorului Ciocana, serviciilor specializate, Inspectoratului de Poliţie Ciocana şi agenților economici, proprietari ai depozitelor din str. Voluntarilor 15.

       În cadrul întrunirii a fost adusă la cunoștință normele legale,  în conformitate cu care toţi gestionarii edificiilor, indiferent de forma de proprietate şi genul de activitate, sunt obligați să salubrizeze teritoriile adiacente, conform schemelor aprobate de către Pretura de sector. Agenţii economici au exprimat deschidere pentru colaborare şi implicare în rezolvarea problemei create.