Ședința de lucru a Comisiei privind controlul ordinii sanitare din data de 13.03.2020

      Astăzi, 13 martie 2020, la ora 11:00 în incinta preturii a avut loc ședința ordinară a Comisiei pentru controlul ordinii sanitare la carea au participat reprezentații preturii, Inspectoratul de Poliție Ciocana și șefii serviciilor tehnico-edilitare din sector.

       În cadrul ședinței s-au discutat următoarele subiecte:

efectuarea lucrărilor de salubrizare și amenajare a sectorului în cadrul bilunarului de salubrizare; măsurile intreprinse la prevenirea și diminuarea răspândirii virusului COVID-19, (dezinfectarea spațiilor de uz public terenuri de joacă pentru copii, scaunele din aleea scuarului, curți, distribuirea pliantelor informative privind regulele de protecție a virusului COVID-19, organizarea activităților serviciilor municipale pentru zilele de sâmbăta și duminică 14-15 martie 2020);

      Ca rezultat a informațiilor prezentate de serviciile municipale și notelor informative specialiștilor preturii s-a decis - secția locativ-comunală din cadrul Preturii sectorului Ciocana, s-ă conlucreze cu gestionarii fondului locativ, agenții economici, instituțiile și organizațiile la capitolul măsurile intreprinse la prevenirea și diminuarea răspândirii virusului COVID-19.

      Deasemenea să monitorizeze lucrările efectuate de către serviciile municipale specializate din sector.

      Funcționarii preturii în comun cu colaboratorii Inspectoratului de poliție Ciocana vor ieși în teritoriu pentru avertizarea și constatarea contravențiilor la capitolul salubrizării.