Şedință cu privire la îndeplinirea lucrărilor de reparație a drumurilor din sector

    La iniţiativa pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, astăzi, 16 august 2019, în incinta preturii sectorului Ciocana s-a desfăşurat ședința cu privire la îndeplinirea lucrărilor de reparație a drumurilor și căilor de acces în curțile blocurilor locative din sector.

    La ședință au participat: Adrian Boldurescu, Director al Direcţiei Generale Transport Public şi Căi de Comunicaţie; Marcel Zastînceanu, Director al ÎM “Exdrupo”; Ilie Țurcan, vicepretor al sectorului Ciocana; Valeriu Prihodico, şef al Secției locativ-comunală. În cadrul şedinţei au fost discutate cele mai stringente probleme și posibilitatea soluţionării acestora.