Ședința Consiliului pentru protecția drepturilor copilului din data de 26.12.2019

          În scopul executării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea instrucţiunilor privind mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor  victime şi potenţiale victim ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, în scopul asigurării protecţiei drepturilor şi siguranţei copilului, eficientizării măsurilor orientate la prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile, prevenirea și curmarea infracţiunilor comise împotriva copiilor, mobilizării forţelor şi mijloacelor poliţieneşti la compartimentul menţinerii securităţii şi ordinii publice pentru perioada vacanței de iarnă, în contextul operațiunii speciale GRIJA.

         La data de 26.12.2019, în cadrul Preturii sectorului Ciocana, s-a desfășurat ședința Consiliului pentru protecția drepturilor copilului. La ședință au fost prezenți președintele Consiliului Dorian Istratii, vicepretorul sectorului Ciocana, șefa DPDC sect. Ciocana, doamna Zinaida Micleușanu, psihologul DPDC, ofițerului superior al SSP a IP Ciocana, comisar, Carolina Chirilescul și ofițerul principal al SSP, inspector principal Anna Teodorescu, cât și alți membri ai echipei multidisciplinare.

         Astfel, la ședința nominalizată s-a discutat situația copiilor aflați în dificultate și a familiilor din care fac parte, cu acordarea și a altor servicii oferite de autoritatea tutelară din sectorul deservit.