Ședința Consiliului pentru protecția drepturilor copilului din data de 12.06.2020

În incinta preturii sectorului Ciocana, pe data de 12 iunie 2020, la ora 13.00, s-a desfășurat şedinţa Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului.

La ședință au participat reprezentanții: Preturii sectorului Ciocana, Direcției Protecția Drepturilor Copilului, Direcția Educație Tineret și Sport, coloboratorii Inspectoratului de Poliție Ciocana și Râșcani,  IMSP AMT Ciocana și familiile vizate. În cadrul ședinței s-a discutat comportamentul deviant/delicvent a minorilor vizați. Ca urmare a discuțiilor (în interesul superior al copiilor) s-a decis planificarea unor acțiuni de remediere psihocomportamentală a copiilor și resocializarea acestora.

Educaţia copiilor minori rămâne o problemă în circumstanțele vieţii cotidiene. O influenţă negativă asupra comportamentului minorilor o are mediul nefavorabil din familiei.