Ședința Consiliului pentru protecția drepturilor copilului din 23.02.2021

     În cadrul ședinței din 23 februarie curent a Consiliului pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Ciocana au fost examinate 8 cazuri. Un caz a fost cu referire la acordarea abonamentelor pentru călătoria în transportul urban, două cazuri – referitor la prevenirea şi combaterea violenţei în rândul minorilor, excluderea situațiilor de comitere a infracțiunilor în privința copiilor și de către aceștea, eliminarea riscurilor sporite de a fi supuși violenței și evitarea încălcării legislației. În alte cinci cazuri s-au examinat situațiile recente de violență dintre adolescenți și acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru remedierea lor, care au fost propuse la ședința echipei multidisciplinare din 15.02.2021.