Ședința Comisiei sanitare din 16.12.2022

   Săptămâna curentă (12-16.12.2022) a fost inspectat teritoriul administrat de Pretura sectorului Ciocana, pentru a identifica și remedia inconveniențele vizând starea sanitară și igienică din sector:

   1. Evaluarea activităților de salubrizare mecanizată și manuală a străzilor, curățirea canalizării pluviale, împrăștierea materialului antiderapant, lucrări executate de Î.M. Regia „Exdrupo”.

   2. Salubrizarea zilnică a terenurilor din Pădure-parc „Rîșcani” și aleea Mircea cel Bătrân, degajarea coșurilor de gunoi, evacuarea frunzișului – 8 rute, lucrări executate de Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spatiilor Verzi”.

    3. S-a conlucrat cu A.P.L.P. nr. 54/218 în vederea salubrizării stațiilor de așteptare a transportului urban și trotuarelor pietonale.

   4. Totodată, au fost distribuite 42 de avertizări agenților economici pentru remedierea în termen a chestiunilor vizate.

   Drept urmare, membrii Comisiei și angajații Preturii s-au întrunit în ședință, pentru a analiza și sistematiza neconformitățile identificate și remedierea problemelor curente.