Ședința Comisiei pentru situații excepționale

Astăzi, 29 octombrie 2019, ora 1000, în incinta Preturii sectorului Ciocana, s-a desfășurat ședința Comisiei pentru situații excepționale a sectorului Ciocana, cu următoarea ordine de zi:

1. Deschiderea ședinței CSE Ciocana;

2. Aducerea la cunoștință a dispoziției primarului general interimar nr. 756-d din 22.10.2019 „Cu privire la măsurile de prevenire în perioada rece a anului 2019-2020 și lichidarea consecințelor ninsorilor abundente și poleiului;

3. Mobilizarea organizațiilor, întreprinderilor, instituțiilor, indiferent de forma de proprietate, la curățirea teritoriilor adiacente, imobilelor gestionate, precum și locatarii la lichidarea consecințelor ninsorilor abundente;

4. Pregătirea tehnicii auto și inginerești pentru lichidarea consecințelor ninsorilor abundente, poleiului;

5. Încheierea contractelor cu agenții economici pentru implicarea tehnicii în caz de necesitate la înlăturarea consecințelor ninsorilor abundente și poleiului în cartierele locative.

La ședință au participat membrii Comisiei pentru situații excepționale a sectorului Ciocana, reprezentanți ai serviciilor municipale specializate Î.M. Regia „Exdrupo”, Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, ÎM „Servicii Locative” Ciocana, Detașamentul de pompieri și salvatori nr.1, Inspectoratul de Poliție Ciocana, IMSP AMT Ciocana, Direcția Educație, Tineret și Sport Ciocana.