Ședința Comisiei pentru situații excepționale din data de 24.02.2020

Astăzi, 24 februarie 2020, ora 1030, în incinta Preturii sectorului Ciocana, s-a desfășurat antrenamentul Comisiei pentru situații excepționale a sectorului Ciocana,

 cu următoarea ordine de zi:

  • Desfășurarea antrenamentului cu Comisia pentru Situații Excepționale și punctului de conducere ale sectorului Ciocana;
  • Concretizarea situație create și primirea deciziei pentru lichidarea situației tehnogene;
  • Organizarea menținerii ordinei publice, în caz de necesitate, evacuarea populației.

La antrenament au participat membrii Comisiei pentru situații excepționale a sectorului Ciocana, reprezentanți ai serviciilor municipale specializate Î.M. Regia „Exdrupo”, Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, ÎM „Servicii Locative” Ciocana, Detașamentul de pompieri si salvatori nr.1, Inspectoratul de Poliție Ciocana, IMSP AMT Ciocana, Direcția Educație, Tineret și Sport Ciocana.