Ședința Comisiei pentru situații excepționale din data de 23.12.2019

Astăzi, la data de 23.12.2019, în incinta Preturii sectorului Ciocana s-a desfășurat ședința de lucru a Comisiei pentru situații excepționale a sectorului Ciocana, condusă de Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic.

În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:

  • Pregătirea instituțiilor și serviciilor publice municipale pentru perioada rece a anului 2019-2020 și lichidarea consecințelor ninsorilor abundente și poleiului;
  • Pregătirea tehnicii inginerești și auto pentru lichidarea consecințelor ninsorilor abundente și poleiului;
  • Împărțirea teritoriului pentru intervenții în caz de ninsori ambulante și polei;
  • Amplasarea cortului/corturilor la acordarea ajutorului necesar pentru persoanele care vor avea nevoie în caz de temperaturi scăzute și ninsori abundente;
  • Măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru găzduirea şi orientare persoanelor fără domiciliu stabil în caz de temperaturi scăzute și ninsori abundente;
  • Prezentarea informației referitoare la mijloacele financiare disponibile în caz de temperaturi scăzute și ninsori abundente;
  • Prezentarea informației referitoare la aprovizionarea/procurarea produselor alimentare și de primă necesitate (plapume, haine etc.) în caz de situații excepționale.

Membrii Comisiei au raportat despre situația la zi referitoare la pregătirea instituțiilor și serviciilor publice municipale pentru perioada rece a anului 2019-2020 și lichidarea consecințelor ninsorilor abundente și poleiului.

Totodată, în cadrul ședinței s-a discutat și despre recomandările de la ședința Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova din data de 21 noiembrie 2019.

Pentru lichidarea consecințelor ninsorilor abundente și a poleiului, sectorul Ciocana dispune de 7 unități de tehnică din cadrul Întreprinderii municipale pentru servicii locative Ciocana și 2 unități pe bază de contract.

Regia „Exdrupo” va pune la dispoziție pe arterele principale 6 autospeciale cu material antiderapant și lopeți, precum și 3 tractoare pentru suburbii.

Întreprinderea municipală pentru prestări servicii locative Ciocana dispune de 160 tone material antiderapant.

Pentru o bună organizare a procesului a fost elaborată schema de deszăpezire cu implicarea tehnicii disponibile.

Totodată, în cadrul ședinței, Președintele Comisiei pentru situații excepționale a sectorului Ciocana, doamna Sinilga ȘCOLNIC, pretor al sectorului Ciocana, a pus în discuții și problema comercializării de accesorii și produse pirotehnice. A cerut Inspectoratului de poliție Ciocana să nu admită comercializarea ilicită  și, în acelaș timp, să verifice actele de proveniență și cele permisive la agenții economici autorizați cu comercializarea produselor pirotehnice. 

În cadrul ședinței s-a mai discutat și folosirea buteliilor cu gaz de către locatarii blocurilor locative. S-a cerut ca grupul de lucu creat în cadrul Preturii să efectueze controale la blocurile locative negazificate, precum și Direcției asistență socială a sectorului Ciocana să contribuie cu informații în caz de depistare a buteliilor în interiorul apartamentelor.

Spre final, tuturor membrilor li s-au trasat sarcini concrete pentru a face față situațiilor excepționale și a fi pregătiți pentru perioada rece a anului 2019-2020 și lichidarea consecințelor ninsorilor abundente și poleiului.