Ședința Comisiei pentru situații excepționale din data de 10.04.2020

Astăzi, 10 aprilie 2020, ora 10:00, conform dispoziției nr.01-5/39 din 09.04.2020 a pretorului sectorului Ciocana „Cu privire la convocarea Ședinței extraordinare a Comisiei pentru situații excepționale a sectorului Ciocana” în incinta preturii, s-a desfășurat ședința Comisiei pentru situații excepționale a sectorului Ciocana, condusă de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC.

Cu următoarea ordine de zi:

1.Cuvânt de salut. Deschiderea ședinței CSE Ciocana.

2.Autorizarea, pe adresa str. Voluntarilor nr. 15, între orele 06.00-14.00, a comerțul ambulant gospodăriilor țărănești (de fermier), cu produse agricole vegetale de producție proprie, material săditor, semincer, (din remorcă sau automagazin) în baza Schemei unice de amplasare și autorizația de funcționare, emise de Pretura sectorului Ciocana, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru combaterea răspândirii infecției COVID-19 (minimum 3m, distantă între unitățile comerciale).

3.Interzicerea unităților comerciale care prestează servicii în perioada regimului de carantină, să desfășoare activitatea fără deținerea mijloacelor individuale de protecție (mască de protecție, mănuși).

4.Interzicerea tuturor agenților economici vânzarea produselor în afara unității de comerț (suprafeței comerciale).

   La ședință au participat membrii Comisiei pentru situații excepționale a sectorului Ciocana, reprezentanți ai serviciilor municipale specializate Î.M. Regia „Exdrupo”, Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, ÎM „Servicii Locative” Ciocana, Detașamentul de pompieri și salvatori Ciocana, Inspectoratul de Poliție Ciocana, IMSP AMT Ciocana, Direcția educație, tineret și sport Ciocana.

          La finele ședinței a fost adoptată Decizia nr.1 a Comisiei pentru situații excepționale a sectorului Ciocana care o puteți vizualiza aici.