Ședința Comisiei pentru situații excepționale din data de 05.02.2020

       Astăzi, la data de 05.02.2020, în incinta Preturii sectorului Ciocana s-a desfășurat ședința ordinară a Comisiei pentru situații excepționale a sectorului Ciocana, condusă de Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic.

       În cadrul ședinței s-au discutat subiectele din ordinea de zi:

1.Pregătirea instituțiilor și serviciilor publice municipale pentru perioada rece a anului 2019-2020 și lichidarea consecințelor ninsorilor abundente și poleiului;

2.Pregătirea tehnicii inginerești și auto pentru lichidarea consecințelor ninsorilor abundente și poleiului;

3.Împărțirea teritoriului pentru intervenții în caz de ninsori abundente și polei;

       Membrii Comisiei au raportat despre situația la zi referitoare la pregătirea instituțiilor și serviciilor publice municipale pentru perioada rece a anului 2019-2020 și lichidarea consecințelor ninsorilor abundente și poleiului.

       Pentru lichidarea consecințelor ninsorilor abundente și a poleiului, sectorul Ciocana dispune de 7 unități de tehnică din cadrul Întreprinderii municipale pentru servicii locative Ciocana și 2 unități pe bază de contract.

      Regia „Exdrupo” va pune la dispoziție pe arterele principale 6 autospeciale cu material antiderapant și lopeți, precum și 3 tractoare pentru suburbii.

      Întreprinderea municipală pentru prestări servicii locative Ciocana dispune de 135 tone material antiderapant.

      Pentru o bună organizare a procesului a fost elaborată schema de deszăpezire cu implicarea tehnicii disponibile.

      Spre final, tuturor membrilor li s-au trasat sarcini concrete pentru a face față situațiilor excepționale și a fi pregătiți pentru perioada rece a anului 2019-2020 și lichidarea consecințelor ninsorilor abundente și poleiului.