Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale din 13 februarie 2023

  În conformitate cu dispoziția nr. 01-5/06 din 08.02.2023 a Pretorului sectorului Ciocana, întru prevenirea și buna desfășurare a acțiunilor în caz de situații excepționale, astăzi s-au desfășurat antrenamentele Comisiei Situații Excepționale a sectorului.

  Astfel, au fost abordate următoarele subiecte de pe ordinea de zi:

  1. Cuvint introductiv;

 2. Desfășurarea antrenamentului cu Comisia pentru Situații Excepționale și punctului de conducere al sectorului Ciocana, conform planului aprobat;

  3. Concretizarea situației create și primirea deciziei pentru lichidarea stării tehnogene;

  4. Propuneri pentru primăriile suburbiilor municipiului Chișinău și serviciile protecției civile;

  5. Organizarea menținerii ordinii publice, în caz de necesitate – evacuarea populației;

  6. Cuvânt de încheiere.