Ședința Comisiei pentru controlul ordinii sanitare din 20.05.2022

      În urma inspectării sectorului Ciocana în contextul Vinerii sanitare, la ora 11:00 s-a desfășurat şedinţa Comisiei pentru controlul ordinii sanitare, condusă de Sergiu Alexei, vicepretor. La sesiune au fost prezenți șefi ai serviciilor municipale și angajați ai preturii, fiind puse în discuție problemele actuale ce țin de cositul și evacuarea vegetației, defrișarea arborilor, combaterea dăunătorilor.