Şedinţa Comisiei pentru controlul ordinii sanitare din 19.05.2023

       În cadrul vinerii sanitare de astăzi, funcționarii Preturii Ciocana au inspectat teritoriul sectorului, verificînd agenţi economici, instituții publice, curți de bloc etc.

       Astfel, la ora 11:00 Comisia pentru controlul ordinii sanitare, s-a întrunit în ședință pentru a aborda cele mai stringente probleme identificate și propunerea soluțiilor de remediere.