Ședința Comisiei administrative

  La 25 mai curent membrii Comisiei administrative de pe lângă Pretura sectorului Ciocana s-au întrunit în ședință, condusă de vicepretorul Radu Nichifor.

  În cadrul sesiunii s-au examinat 11 procese-verbale cu privire la contravenție:

  - art. 181 –  3 procese-verbale;

  - art. 170, alin 1 – 2 procese-verbale;

  - art. 273, pct. 15 – 6 procese-verbale.