Ședința Comisiei administrative din 29.12.2022

Comisia administrativă de pe lângă Pretura sectorului Ciocana s-a întrunit în ședință la data de 29 decembrie 2022 pentru examinarea cazurilor cu privire la faptele stabilite prin lege, ca fiind contravenții.

     Ședința a fost condusă de Sergiu ALEXEI, vicepretor.

    Pe ordinea de zi a ședinței a fost examinarea a 15 procese-verbale cu privire la contravenții și anume:

     - art. 170, alin. (1) - 2 ;

     - art. 181 -  6;

     - art. 364, alin. (1) - 4;

     - art. 273, pct. 15) - 3.

     Menționăm că, Comisia administrativă în activitatea sa se conduce de normele procesuale ale Codului contravențional al Republicii Moldova.