Ședința Comisiei administrative din 29.09.2022

   În cadrul şedinţei Comisiei administrative de astăzi, condusă de Sergiu Alexei, vicepretor, s-au examinat un proces-verbal conform art. 181 „Încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei în localitățile urbane și rurale” și două procese-verbale conform art. 364  „Încălcarea legislaţiei cu privire la publicitate”.