Ședința Comisiei administrative din 29.06.2023

  La 29 iunie 2023, Comisia administrativă de pe lângă Pretura Ciocana, condusă de Radu Nichifor, vicepretor, s-a întrunit în ședință pentru a examina procesele-verbale cu privire la contravenție, înregistrate în sector.

  Membrii comisiei au acordat atenție deosebită fiecărui proces-verbal prezentat, ținând cont de respectarea legilor și regulamentelor în vigoare, totodată fiind evaluate cu rigurozitate toate circumstanțele și probele prezentate la fiecare caz.

  Astfel, au fost examinate 14 procese-verbale cu privire la contravenție, întocmite în temeiul art. 273, pct. 15 din Codul contravențional.