Şedinţa Comisiei administrative din 25 august 2022

        Astăzi, 25 august, s-a desfășurat şedinţa Comisiei administrative, în cadrul căreia a fost examinate două procese-verbale conform art. 180 ,,Încălcarea legislaţiei cu privire la locuinţe”, patru procese-verbale conform art. 181 „Încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei în localitățile urbane și rurale” și opt procese-verbale conform art. 273 „Încălcarea regulilor de comerţ”.