Şedinţa Comisiei administrative din 10 martie 2022

      Astăzi, în incinta Preturii sectorului Ciocana a avut loc şedinţa Comisiei administrative. În cadrul şedinţei au fost examinate treizeci procese-verbale conform art. 273 „Încălcarea regulilor de comerţ” și un proces-verbal conform art. 181 „Încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei în localitățile urbane și rurale”.