Ședința Comisiei administrative din 08.06.2023

  Membrii Comisiei administrative de pe lângă Pretura sectorului Ciocana s-au convocat astăzi în ședința ordinară, care a fost condusă de vicepretorul Radu Nichifor.

    Au fost supuse examinării 11 procese-verbale cu privire la contravenție:

- art. 181 –  6 procese-verbale;

- art. 170, alin 1 – 3 procese-verbale;

- art. 273, pct. 15 – 7 procese-verbale.