Ședința Comisiei administrative din 04.11.2021

   Astăzi, 04.11.2021, ora 1000, în incinta Preturii sectorului Ciocana s-a desfășurat şedinţa Comisiei administrative. În cadrul şedinţei au fost examinate patru procese-verbale conform art. 181 „Încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei în localitățile urbane și rurale” și treizeci și tre procese-verbale – conform art. 273 „Încălcarea regulilor de comerţ”.