Şedinţa Comisiei administrative 04 august 2022

Astăzi, 04 august, s-a desfășurat şedinţa Comisiei administrative, în cadrul căreia au fost examinate două procese-verbale conform art. 181 „Încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei în localitățile urbane și rurale”.