Sector curat, sector civilizat!

  Pretura sectorului Ciocana îndeamnă locuitorii din sectorul particular, agenții economici,  toate persoanele fizice și juridice din sector, de a încheia contract cu Î.M. Regia  „Autosalubritate”, pentru evacuare deșeurilor vegetale și menajere.

  Pentru a deveni clientul Î.M. Regia „Autosalubritate” trebuie să pregătiți următorul set de acte:

  Persoane fizice:

• Copia actului de proprietate;

• Buletinul de identitate;

• Numărul persoanelor ce locuiesc pe adresa indicată;

• Cerere.

  Persoane juridice:

• Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;

• Copia actului de proprietate sau gestiune a imobilului (contractului de locațiune, comodat, etc);

• Copia buletinului de identitate al administratorului;

• Copia procurii pentru reprezentanții împuterniciți și copia buletinului lor;

• Rechizitele bancare, autentificate prin semnătura administratorului și ștampilă.

  Ulterior, întreg setul de acte pentru încheierea contractelor directe, privind evacuarea deșeurilor, îl puteți prezenta la sediul întreprinderii; mun. Chișinău, strada 27 Martie 1918, 14, sau on-line, la adresa de e-mail: contracte@asl.md.

  Totidată, menționăm că, în perioada desfășurării campaniei de salubrizare în municipiul Chișinău „Curățenia generală de primăvară”, în perioada 04 martie  - 03 mai 2024, Vă determinăm, să vă implicați activ în acțiunile de igienizare și salubrizare a spațiilor ce vă aparțin.