Săptămâna Voluntariatului încheiată cu succes

Voluntarii sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului 

care reflectă compasiune, grijă nemasurată, răbdare

 şi dragostea adevărată pentru naţiune.                      

(Erma Bombeck)


    Acţiunile consacrate „Săptămânii Naționale a Voluntariatului”, desfășurate sub egida Preturii sectorului Ciocana în perioada 3-10 octombrie, au avut ca scop sensibilizarea comunității, antrenarea în activități atât a tinerilor cât și a adulților.

   În acest sens s-au desfășurat diverse activități interesante și utile precum ar fi: salubrizarea, amenajarea teritoriului, plantarea pomilor, trainiguri pe tema voluntariatului, dezbateri și acte de caritate.

    Monitorizând  aceste activități  am concluzionat, că tinerii din sector sunt dornici de afirmare și de a face lucruri minunate  și bune, demonstrând exemplu demn de urmat și implicare activă în comunitate.

    Foarte interesant s-au desfăşurat activitățile la IPLT „Olimp”, IP Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2, IPLT „Petru Zadnipru”, Biblioteca „Transilvania”, Școlile Profesionale nr. 7 și nr. 10, Colegiul Tehnic, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată și altele.

   Participarea nemijlocită la activităţile desfăşurate de Pretura sectorului Ciocana în colaborare strânsă cu instituţiile de învăţământ, cultură, ONG-uri etc. sunt o dovadă elocventă a receptivităţii, a responsabilităţii civice şi atitudinii constructive manifestate de forţa motrice.

   Sinilga Școlnic, Pretorul sectorului Ciocana, exprimă sincere mulțumiri și gratitudine pentru mobilizare, susţinere, şi implicare activă în realizarea acțiunilor de voluntariat directorilor adjuncţi pe lucrul extraşcolar, de asemenea tinerilor pentru participare şi, sperăm, că ideile unui parteneriat comunitar cu APL va da roade.

    Căci numai împreună la nivel de echipă putem gestiona calitativ timpul dedicat acțiunilor de voluntariat.

      Timpul fuge... Să reușim să trăim CLIPA.

      Admirație și gratitudine dragi voluntari.