Sănătatea noastră - Planeta noastră

   Ziua Mondială a Sănătății, sărbătorită în fiece an la 7 aprilie, e un prilej în plus de a informa opinia publică despre rolul primordial  al acesteia. Având drept tematică „Spune Da pentru sânâtatea Ta”, în Liceul Teoretic „M. Berezovschi" au fost organizate mai multe activităţi ce au menirea de a promova grija pentru propria sănătate dar şi de a sensibiliza tânăra generaţie faţă de problemele mediului în care trăim, precum şi repercusiunile acestuia asupra sănătăţii umane.

   Mesajul elevilor Liceului Teoretic „M. Berezovschi” are drept obiectiv de a atrage atenția întregii comunități asupra necesității stringente de a promova modul sănătos de viață și de a ne implica activ într-o mișcare ce ar crea starea de bine a noastră, a tuturor.

   Acțiuni cu tematica respectivă au fost desfășurate și la Centrul de sănătate prietenos tinerilor Ciocana în colaborare cu centrele comunitare „Speranța” și „Evrica”, având genericul „Sănătatea noastră. Planeta noastră”. Astfel, activitatea a abordat o varietate de subiecte interesante, precum informarea despre Ziua Mondială a Sănătății, citate, discuții și dezbateri despre sănătatea planetei, concurs de desen, flashmob „O viață nu costă nimic, nimic nu valorează cât o viață”.

    Sinilga ȘCOLNIC, Pretorul sectorului Ciocana, apreciază colaborarea frumoasă cu instituțiile publice și admiră participarea activă a tinerilor în activități de promovare a  modului sănătos de viață.