Salubrizarea

La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări: 

- salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului urban (86), trecerile de pietoni, treptele de acces și platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25). 

- salubrizarea trotuarelor pietonale prin prășitul vegetației, măturatul, evacuatul resturilor vegetale din bd.Mircea cel Bătrîn nr.1-11.

- salubrizarea terenurilor municipale - str.Maria Drăgan nr.8/1, 14/3, str.Vadul lui Vodă nr.76, str.Podul Înalt nr.22.
- lichidarea gunoiștii stihiinice din scuarul str.Ginta Latină.
- reparația drumului (traseul satul Tohatin - Budești M5- L455).
- salubrizarea terenului, curățarea urnelor, cositul mecanizat, încărcarea și evacuarea gunoiul menajer, irigarea coniferilor de pe aleea bd.Mircea cel Bătrân.
- cositul mecanizat din str.Maria Drăgan.
- cositul mecanizat din scuarul str.Ginta Latină.
- salubrizarea terenului, plantarea florilor din str.Meșterul Manole.
- salubrizarea terenului din str.Alecu Russo.
- salubrizarea fâșiilor riverane, încărcarea gunoiului de la fâșii riverane din Parc-Pădure „Râșcani”.
Pe parcursul zilei s-a intervenit cu o autospecială ”HACO”, pe trotuarele din str.Alecu Russo (partea stângă), str. Petru Zadnipru, str.Mihail Sadoveanu, str.Igor Vieru, str.Prof. Ion Dumeniuk.
Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!