Salubrizarea şi dezinfectarea sectorului de către serviciile municipale din data de 06.05.2020

Astăzi, 06.05.2020 în sectorul Ciocana, echipele serviciilor municipale continuă efectuarea lucrărilor de salubrizare și dezinfectare:

-  salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86), evacuarea gunoiului menajer din coşurile de gunoi, platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

 - continuă lichidarea gunoiștei din str. Otovasca nr. 27;

- continuă salubrizarea manuală din str. Otovasca str. Uzinelor nr. 5,9;

- cosirea mecanizată din str. Maria Drăgan, str. Petru Zadnipru și str.Nicolae Milescu Spătarul;

- continuă defrișarea suprafețelor împădurite din Pădurea-parc „Râșcani”;

- salubrizarea terenurilor de gunoi din bd. Mircea cel Bătrân.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!