Salubrizarea și amenajarea sectorului de către serviciile municipale din 22 septembrie

   Pretura sectorului Ciocana, împreună cu echipele serviciilor municipale, zilnic efectuează lucrări de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, a terenurilor municipale, activități de salubrizare intensivă a arterelor rutiere și zonelor intracartier. De asemenea, continuă impelementarea proiectelor de amenajare a aleii bd. Mircea cel Bătrân și „Curtea confortabilă”.

   Astfel, astăzi, 22 septembrie au fost îndeplinite lucrări de către:

1. ALPL 54/218:

- salubrizare a stațiilor de așteptare a pasagerilor (86),  trotuarelor  și trecerilor de pietoni cu evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi;

- evacuare a gunoiului de la platourile publice pentru acumularea gunoiului menajer (26);

- salubrizare a trotuarelor și parcărilor publice, subteratanei din str. A. Russo;

- evacuare a vegetației din str. P. Zadnipru;

- cosire și salubrizare pe Aleia școlarului;

2. Î.M. Asociația de Gospodarire a Spațiilor Verzi:

- degajare a terenurilor de gunoi ocazional de pe străzile sectorului, scuaruri, Pădure-parc „Râșcani”;

- curățire a coșurilor de gunoi de pe bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc „Râșcani”;

- evacuare a gunoiului menajer de pe bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc „Râșcani”;

- cosit mecanizat pe străzile P. Zadnipru, I. Vieru, scuarurile Ginta Latină, Vadul lui Vodă;

- evacuare a restului vegetal, frunzelor de pe str. N. Milescu-Spatarul;

- tăiere a crengilor cu emondorul pe str. Ginta Latină;

- așternere a solului fertil pe bd. Mircea cel Bătrân, 29 (Curte confortabilă);

- tăiere a florilor uscate în scuarul Vadul lui Vodă;

- irigare a florilor pe străzile A. Russo, Ginta Latină, bd. Mircea cel Bătrân;

- măturare a aleii bd. Mircea cel Bătrân, scuarurilor,  Pădurii-parc „Râșcani”.

3. ÎMPSL Ciocana:

- pe parcursul zilei s-a intervenit pe trotuarele pietonale cu două autospeciale „HACO”.

4. De către agenții economici contractați pe alee a fost aplicat marcajul benzilor, iar în scuarul Panoramic, la terenurile de joacă, au fost instalate dalele de cauciuc.

   Doar împreună putem contribui la un sector curat și amenajat!