Salubrizarea sectorului

La indicațiile Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări:

- salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului urban (86), trecerile de pietoni, treptele de acces și platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25).

- salubrizarea trotuarelor din bd.Mircea cel Bătrîn (parțial), str.Alecu Russo (partea stângă), str.Ginta Latină, str.Igor Vieru cu autospecială  ”HACO”.

- salubrizarea terenurilor municipale prin colectarea, evacuarea gunoiului menajer, vegetației  și crengilor din str. Vadul lui Vodă nr.44, str.Alecu Russo nr.55/1-55/2, 57.

- continuarea reparației drumului (traseul  satul Budești  M5- L455).

- curățirea mecanizată a părții carosabile a străzilor centrale.

- salubrizarea terenului, curățarea urnelor din bd.Mircea cel Bătrân, str.Vadul lui Vodă, str.Uzinelor, str.Voluntarilor, str.Meșterul Manole.

- salubrizarea terenului, curățarea urnelor, măturatul aleelor, încărcatul și evacuatul gunoiul menajer de pe aleea bd.Mircea cel Bătrân, scuarul Ginta Latină,  Parc-Pădure „Rîșcani”, str.Vadul lui Vodă, str.Alecu Russo, str.Meșterul Manole, str.Mihail Sadoveanu.

- încărcarea și evacuarea vegetație din str.Nicolae Milescu Spătarul colț cu str.Vadul lui Vodă.

- cositul  mecanizat din bd.Mircea cel Bătrân, str.Prof.Ion Dumeniuc, str.Meșterul Manole. 

          Vă mulțumim pentru înțelegere!