Salubrizarea sectorului la data de 31.05.2019

La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări: 

- salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului urban (86), trecerile de pietoni, treptele de acces și platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25). 

- salubrizarea cu autospecială  ”HACO”, pe trotuarele din străzile: Alecu Russo parțial, Ginta Latină, Petru Zadnipru, Mircea cel Bătrân.

- continuarea lucrărilor de prășit, măturat a trotuarului și evacuarea vegetației din str.Otovasca.

- prășitul vegetației dintre teracotele de beton din scuarul Direcției educație, tineret și sport, str. Alecu Russo, 57 

- curățirea platoului de beton și de materiale de construcție din str.Mihai Sadoveanu, 4/5-4/7 

- salubrizarea manuală a străzii : Otovasca.

- salubrizarea mecanizată:  bd.Mircea cel Bătrân, str.Ginta Latină, str.Alecu Russo , str.Petru Zadnipru, str.Igor Vieru, str.Mihai Sadoveanu, str.prof. Ion Dumeniuk;

- curățirea canalizației pluviale din sector.

- salubrizarea terenului, curățirea urnelor, măturatul aleii, încărcarea gunoiului menajer, plantarea florilor, frezarea gardului viu din bd.Mircea cel Bătrân. 

- cositul  mecanizat din str.Voluntarilor și str.Uzinelor. 

- salubrizarea terenului, încărcarea gunoi menajer din str.Mihai Sadoveanu, Parc-pădure „.Râșcani”, str. Vadul lui Vodă, str. Meșterul Manole, scuarul Ginta Latină.

Împreună facem și păstrăm sectorul nostru curat și civilizat!