Salubrizarea sectorului la data de 28.05.2019

La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări:

- salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului urban (86), trecerile de pietoni, treptele de acces și platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25).

- salubrizarea cu autospecială  ”HACO”, pe trotuarele din străzile: Alecu Russo(parțial),  Mircea cel Bătrân, Petru Zadnipru, Igor Vieru, Nicolae Milescu Spătarul, prof. Ion Dumeniuk.

-  continuarea lucrărilor de prășit, măturatul trotuarului și evacuarea vegetației din str.Otovasca. 

- evacuarea materialelor de construcție  de la platourile de acumularea a deșeurilor menajere din adresele str. Vadul lui Vodă, 76, str. Maria Drăgan, 2/1, 8/1, 14/3, 22, 28/2.

- frezarea și asfaltarea părții carosabile bd.Mircea cel Bătrân și str.Petru Zadnipru.

- salubrizarea terenului, curățirea urnelor, afânarea și plantarea florilor din bd.Mircea cel Bătrân.

- cositul mecanizat a gazonului, salubrizarea terenului din str.Meșterul Manole.

- cositul mecanizat a gazonului str.Ginta Latină.

- afânarea solului la trandafiri din str.Alecu Russo.

Vă mulțumim pentru înțelegere!