Salubrizarea sectorului la data de 27.06.2019

La cererea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări:

-  salubrizarea  stațiilor de așteptare a pasagerilor (68), trecerile de pietoni, intersecțiile, treptele de acces, evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi, platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- salubrizarea și cositul  manual a terenului municipal  din  str.Petru Zadnipru nr.15-17, 16/4, 18/3 și str.Ginta Latină nr.19/3.

- frezarea și asfaltarea părții carosabile - str.Uzinelor.

- așternerea stratului de egalizare - str.Igor Vieru nr.15/1.

- salubrizarea terenului, curățirea urnelor, măturatul aleei, încărcarea gunoiului menajer, cositul mecanizat, afânat flori, încărcarea resturilor vegetal din bd.Mircea cel Bătrân.   

- cositul manual din scuarul Ginta Latină.

- încărcarea resturilor vegetale din str.Vadul lui Vodă, str.Alecu Russo, str.Uzinelor.

- frezarea gardului, cositul mecanizat și încărcarea resturilor vegetale din str.Voluntarilor.

- salubrizarea cu autospecială  ”HACO”, pe trotuarele din străzile str. Alecu Russo (partea dreaptă), str. Nicolae Milescu Spătarul (segmentul str. Igor Vieru – Petru Zadnipru), str.Petru Zadnipru, str. Igor Vieru, str.Mihail Sadoveanu.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!