Salubrizarea sectorului la data de 27.05.2019

La solicitarea pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări:

- salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului urban (86), trecerile de pietoni, treptele de acces și platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25).

- prășitul, măturatul trotuarului și evacuarea vegetației din str.Otovasca.

- evacuarea gunoiștii  din str.Igor Vieru nr.5/2.

- salubrizarea cu autospecială  ”HACO”, pe trotuarele din str-le: Alecu Russo (parțial),  scuarul de la Direcția educație, tineret și sport, Mihai Sadoveanu, Mircea cel Bătrân, Petru Zadnipru, Igor Vieru.

- frezarea asfaltului pe bd. Mircea cel Bătrân.

- asfaltarea părții carosabile din bd. Mircea cel Bătrân.

- salubrizarea mecanizată pe străzile: Mircea cel Bătrân, Petru Zadnipru, Igor Vieru, Prof. Ion Dumeniuk, Mihai Sadoveanu, Ginta Latină, Voluntarilor.

- salubrizarea terenului, curățirea urnelor, măturat aleei, încărcat gunoi menajer, afânarea florilor, trandafirilor, restabilirea gazonului din bd.Mircea cel Bătrân.

- salubrizarea terenului, cositul  mecanizat a gazonului str.Mihai Sadoveanu, str.Uzinelor.

- cositul  mecanizat a gazonului din str.Prof. Ion Dumeniuk,  str.Ginta Latină.

Vă mulțumim pentru înțelegere!