Salubrizarea sectorului la data de 24.05.2019

La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări:

- salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului urban (86), trecerile de pietoni, treptele de acces și platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25).

-  evacuarea deșeurilor de construcție de la platouri de la str.Maria Drăgan, 8/1, str.Vadul lui Vodă, 62, 74, str.Ișnovăț, 2;

-  continuarea lucrărilor de prășit, măturatul trotuarului și evacuarea vegetației din str. prof. Ion Dumeniuk.

- salubrizarea cu autospecială  ”HACO”, pe trotuarele din str.Alecu Russo parțial,  str.Ginta Latină, bd.Mircea cel Bătrân, str.Petru Zadnipru.

- salubrizarea mecanizată pe străzile: bd.Mircea cel Bătrân,

str.Petru Zadnipru, str.Igor Vieru, str.prof. Ion Dumeniuk, str.Mihai Sadoveanu, str.Ginta Latină, str.Voluntarilor .

- salubrizarea terenului, curățirea urnelor, măturat alei,  încărcarea gunoiului menajer, restabilirea gazonului, cositul mecanizat din bd.Mircea cel Bătrân.

- cosit mecanizat din str. prof.Ion Dumeniuk și str.Meșterul Manole.

- parc - pădure Râșcani - salubrizarea terenului, curățirea urnelor, măturat alei, fâșii riverane, încărcat gunoi menajer.

- maturatul aleii, salubrizarea terenului din str.Mihai Sadoveanu, str.Vadul lui Vodă, str.Alecu Russo.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!